Monitorujte technologie

Díky modulu 1Box devices můžete na PCO 1Box monitorovat i technologická zařízení.

Stačí když komunikují formou SMS, emailů nebo SNMP protokolem. Mohou tak posílat informace o stavech, které potřebujete sledovat (překročení hlídaných hodnot, poruchy, poškození atd.)

Technologie 1Box dokáže přeložit obsah těchto zpráv a převést je na poplachové nebo informační zprávy do NET-G.

Nabídněte svým zákazníkům nové služby.

Příklady monitorovaných zařízení

Hlavní výhody

Rozšíření vámi nabízených služeb

Příjem zpráv z velkého množství zařízení na trhu

Dekódování zpráv pomocí SNMP, SMS nebo emailového driveru