Kontrolujte obchůzky

Díky modulu 1Box patrol dokážete pult propojit s obchůzkovým systémem Patrolcontrol.

Můžete kontrolovat správnost provedení obchůzek nebo dalších kontrolních činností (ostraha, kontrola areálu, úklidové služby a další). Slouží k tomu elektronický snímač nebo mobilní aplikace, pomocí kterých pracovník načítá kontrolní body v areálu.

Vše se zobrazuje ve webovém portálu Patrolcontrol. V software NET-G dispečer vidí pouze kritické stavy obchůzky (nedodržení obchůzky, tíseň, požadavek zpětného volání a další)

Kontrola obchůzek

Více informací najdete na

www.patrolcontrol.com