Využijte aplikace pro organizaci výjezdových skupin

S aplikací 1Box výjezd můžete vylepšit komunikaci mezi dispečerem a zásahovou jednotkou při výjezdu. Vaše zásahy budou rychlejší a kvalitnější.

Dispečer ve webové aplikaci pošle zásahové jednotce výzvu k zásahu a uvidí zde celý průběh akce. Zásahová jednotka v mobilní aplikaci vidí všechny informace důležité pro zásah.

Celý systém je provázaný se software NET-G.

Poskytujte kvalitnější zásahy.

Aplikace Výjezd

Hlavní výhody

Rychlejší komunikace a lepší zásahy

Omezení telefonické komunikace

Přehled o zásahu má dispečer i výjezdová skupina

Automatické propsání informací o zásahu přímo k objektu do NET-G

Mobilní aplikace

Slouží pro zásahové jednotky v terénu. Uvidí zde výzvu k zásahu od dispečera.

Aplikace je naviguje k cíli a poskytuje jim všechny důležité informace o objektu (fotky, popis, instrukce k zásahu). Nabízí funkce, které jim mohou pomoct při zásahu.

Mobilní aplikace zaznamenává průběh akce (dojezd na objekt, ukončení akce).

K akci mohou také přiřadit textové položky, foto i video dokumentující zásah.

Nový požadavek na zásah
Nový požadavek na zásah
Základní informace k objektu
Základní informace k objektu
Doplňkové informace k objektu
Doplňkové informace k objektu
Poloha objektu a zásahového vozidla
Poloha objektu a zásahového vozidla
Fotodokumentace k objektu
Fotodokumentace k objektu
Detailní fotodokumentace
Detailní fotodokumentace
Menu aplikace
Menu aplikace
Nový požadavek na zásah
Přehled o stavu aplikace 1Box výjezd
Přehled o stavu aplikace 1Box výjezd
Definice objektu – základní info
Definice objektu – základní info
Definice objektu – info pro výjezd
Definice objektu – info pro výjezd
Definice objektu – fotodokumentace
Definice objektu – fotodokumentace
Zobrazení polohy objektu
Zobrazení polohy objektu
Definice zásahového vozidla
Definice zásahového vozidla
Nastavení oprávnění pro uživatele
Nastavení oprávnění pro uživatele
Nastavení sychronizace se sw NET-G AppPCO
Nastavení sychronizace se sw NET-G AppPCO
Založení nového požadavku na zásah
Založení nového požadavku na zásah
Komunikace se zásahovým vozidlem
Komunikace se zásahovým vozidlem
Přehled probíhajích zásahů
Přehled probíhajích zásahů
Přehled o stavu aplikace 1Box výjezd

Webová aplikace

Slouží pro dispečery a je dostupná na jedno kliknutí přímo z formuláře hlídaného objektu v NET-G.

Dispečer zde má k dispozici všechny informace o objektu. Vidí polohu jednotlivých zásahových skupin a může jim do mobilní aplikace zaslat výzvu k zásahu. Vidí, pokud zásah převzali, a může sledovat další průběh akce – dojezd na objekt, ukončení výjezdu a další.

Může vkládat komentářekomunikovat se zásahovou skupinou.

Menu