Využijte aplikace pro organizaci výjezdových skupin

S aplikací 1Box výjezd můžete vylepšit komunikaci mezi dispečerem a zásahovou jednotkou při výjezdu. Vaše zásahy budou rychlejší a kvalitnější.

Dispečer ve webové aplikaci pošle zásahové jednotce výzvu k zásahu a uvidí zde celý průběh akce. Zásahová jednotka v mobilní aplikaci vidí všechny informace důležité pro zásah.

Celý systém je provázaný a plně ovladatelný přes software NET-G. Zároveň je možné současně využívat i dosavadní modul 1Box guard.

Poskytujte kvalitnější zásahy.

Hlavní výhody

Rychlejší komunikace a lepší zásahy

Omezení telefonické komunikace

Přehled o zásahu má dispečer i výjezdová skupina

Automatické propsání informací o zásahu přímo k objektu do NET-G

Mobilní aplikace

Slouží pro zásahové jednotky v terénu. Uvidí zde výzvu k zásahu od dispečera.

Aplikace je naviguje k cíli a poskytuje jim všechny důležité informace o objektu (fotky, popis atd.).  Navíc se jim zobrazí seznam úkolů, který mají na objektu splnit (pořízení foto, snímání NFC čipů a další).

Mobilní aplikace zaznamenává průběh akce (dojezd na objekt, plnění úkolů, ukončení akce).

K akci mohou také přiřadit textové položky, foto i video dokumentující zásah.

Seznam událostí
Seznam událostí
Informace k zásahu a převzetí akce
Informace k zásahu a převzetí akce
Aplikace naviguje k cíli
Aplikace naviguje k cíli
Aplikace automaticky zaznamenává stav zásahu
Aplikace automaticky zaznamenává stav zásahu
Komunikace s dispečerem
Komunikace s dispečerem
Seznam úkolů, které musí zásahová jednotka provést
Seznam úkolů, které musí zásahová jednotka provést
Panik tlačítko pro přivolání pomoci
Panik tlačítko pro přivolání pomoci
Pomocné nástroje
Pomocné nástroje
Okomentování zásahu po skončení akce
Okomentování zásahu po skončení akce
Seznam událostí
Přehled o stavu aplikace 1Box výjezd
Přehled o stavu aplikace 1Box výjezd
Definice objektu – základní info
Definice objektu – základní info
Definice objektu – info pro výjezd
Definice objektu – info pro výjezd
Definice objektu – fotodokumentace
Definice objektu – fotodokumentace
Zobrazení polohy objektu
Zobrazení polohy objektu
Definice zásahového vozidla
Definice zásahového vozidla
Nastavení oprávnění pro uživatele
Nastavení oprávnění pro uživatele
Nastavení sychronizace se sw NET-G AppPCO
Nastavení sychronizace se sw NET-G AppPCO
Založení nového požadavku na zásah
Založení nového požadavku na zásah
Komunikace se zásahovým vozidlem
Komunikace se zásahovým vozidlem
Přehled probíhajích zásahů
Přehled probíhajích zásahů
Sestava o detailech zásahu
Záznam činností na objektu
Přehled o stavu aplikace 1Box výjezd

Webová aplikace

Slouží pro dispečery a je dostupná na jedno kliknutí přímo z formuláře hlídaného objektu v NET-G.

Dispečer zde má k dispozici všechny informace o objektu. Vidí polohu jednotlivých zásahových skupin a může jim do mobilní aplikace zaslat výzvu k zásahu. Vidí, pokud zásah převzali, a může sledovat další průběh akce – dojezd na objekt, ukončení výjezdu a další.

Může vkládat komentářekomunikovat se zásahovou skupinou.

Po skončení je k dispozici sestava o celém průběhu zásahu, která může sloužit pro dokazování vašim zákazníkům.