Zabezpečte objekty kamerovým systémem s videoanalýzou AIBOX

AIBOX je zařízení založené na umělé inteligenci. Detekuje všechny události, které splňuji kritéria pro poplach, a posílá je na PCO 1Box.

Můžete ho připojit k již existujícím instalacím a udělat tak z obyčejných kamer inteligentní detektory pohybu.

Zajistěte přesnější detekci objektů a poplachových událostí. Omezte chyby obsluhy.

AIBOX dokáže s vysokou spolehlivostí rozpoznat v obraze objekty a rozdělit je na jednotlivé třídy: osoba, vozidlo, jízdní kolo atd. Umožňuje jednoduché vytváření detekčních zón. Na každou zónu lze nastavit vlastní pravidla.

AIBOX je schopný analyzovat a rozpoznat:
– obsazení
– postávání
– zastavení
– vstup/výstup
– překročení linie
a mnoho dalšího díky nástavbovým funkcím.

Co můžete střežit

Hlavní výhody AIBOX

Přesná a rychlá detekce

Žádná kalibrace

Vysoká odolnost proti poruchám

Kompatibilní s ONVIF & RTSP

Propojení s PCO 1Box

Při detekci výstražné události AIBOX okamžitě odesílá poplach na PCO 1Box. Dispečer je upozorněn na poplachovou událost v NET-G, kde vidí specifikaci typu detekovaného objektu (např. osoba) a vzniklé události (např. vstup do zakázané oblasti).

Stiskem jednoho tlačítka se dostává do speciálního webového prohlížeče. Zde má k dispozici videosekvenci složenou z 12 fotografií vytvořených před, během a po poplachu spolu s vyznačením objektu a příčinou detekce. Může tak  velice rychle ověřit příčinu poplachu a dále situaci adekvátně řešit.

Podívejte se, jak vypadá propojení s PCO 1Box.

Stáhněte si